Cantigas de Henriq d’A Arousa (2)

XIV

Quen amores fala,
moito cala,
   canta o merlo na ponte,
meu amigo.

Quen amores minte,
ben o sinte,
   canta o merlo no río,
meu amigo.

Quen amores serve,
arde e ferve,
   canta o merlo na ponte,
meu amigo.

Quen amores foxe,
brúa e roxe,
   canta o merlo no río,
meu amigo.

Quen amores tivo,
certo estivo,
   canta o merlo na ponte,
meu amigo.

Quen amores houbo,
ben o soubo,
   canta o merlo no río,
meu amigo
.

XV

Venta outro airiño no meu eirado
e nos plantíos da verde leira,
   eu amigo hei,
non volo negarei.

Sopra outro vento na miña eira
e nas plantiñas do verde eixido,
   eu amigo hei,
non volo negarei.

Venta no eido reverdecido,
sopran airiños no verde prado,
   eu amigo hei,
non volo negarei
.

XVI

Eu vou buscala,
e vou collela,
   a fita dos cabelos
levouma meu amigo.

Ai que é vermella,
ai que é encarnada,
   a fita dos cabelos
meu amigo colleuma.

I era encarnada,
i era vermella,
   a fita dos cabelos
levouma meu amigo.

E vou por ela,
eu vou quitarlla,
   a fita dos cabelos
meu amigo colleuma.

E vou tirarlla,
eu vou por ela,
   a fita dos cabelos
roubouma meu amigo
.

XVII

Baixan cabalos bravos beber á fonte,
vinde miñas amigas por xunta a ponte,
   pasa meu amigo
e coa vista
eu non o sigo.

Corren os poldros bravos pola ribeira,
imos miñas meniñas onda a abeleira,
   pasa meu amigo
i o meu pensar vai consigo.

Vinde meniñas ghopas beira da fonte,
imos falar dos mozos de hoxe e de onte,
   pasa meu amigo
e co mirar
eu non o sigo.

Imos nenas bonitas baixo a abeleira,
vinde dicir de amores na randeeira,
   pasa meu amigo
i o meu maxín vai consigo.

Imos dicir dos días de agora e de onte,
van os cabalos bravos choupar na fonte,
   pasa meu amigo
i eu cos ollos non o sigo
.

Imos contar das noites na randeeira,
van os poldros salvaxes pola ribeira,
   pasa meu amigo
i o meu amor vai consigo
.

XVIII

As aves todas do aire
viñeran voar
onda a beiramar
   e meu amigo
non quería acordar.

Os peixes todos do mar
viñeran nadar
á ourela da ría
   e meu amigo
espertar non quería.

As bestas todas da terra
viñeran andar
ribeira do mar
   e meu amigo
non quería espertar.

Tódolos seres do mundo
viñeran estar
á beira da ría
   e meu amigo
acordar non quería.

Tódolos bicos do mundo
viñéralle eu dar
beiriña do mar
   e meu amigo
houbo alí espertar
.

XIX

Vou mira-lo alto mar
e mais na praia nadar
   con meu amigo.

Vou mira-las augas fondas
e mais nadar entre as ondas
   con meu amigo.

Cedo vou nadar á praia
con retranca e mais sen saia
   con meu amigo.

Entre as ondas vou nadar
amodiño e devagar
   con meu amigo.

E sen saia nin retranca
hei nadar na praia branca
   con meu amigo.

Amodiño polas ondas
vou nada-las augas fondas
   con meu amigo.

Na praia branca hei nadar
e mais mira-lo alto mar
   con meu amigo.

XX

Na mañanciña de calma morna
o mariñeiro vén na súa dorna,
   devala a maré
i el meu amigo é.

Cando as gaivotas saen dos niños
trae bo peixe e á casa torna,
   devala a maré
i el meu amigo é.

Pra os cons da ría corvos mariños
e mais gaivotas voan dos niños,
   devala a maré
i el meu amigo é.

Coa mañanciña na calma morna
van pola ría corvos mariños,
   devala a maré
i el meu amigo é.

Trae bo peixe e á casa torna
meu mariñeiro na súa dorna
   e enche a maré
i el meu amigo é
.

XXI

Chía o moucho no piñeiral
e a curuxa voa no val,
   leda axúntome eu
con meu amigo.

Pasa a lúa sobre a montaña,
vai baixando no fío a araña,
   leda quedara eu
con meu amigo.

Trila o merlo entre a silveira
e sube o sol contra a ribeira,
   leda érgome eu
con meu amigo
.

XXII

Díxenche que a ninguén lle importa
quen vén bater na miña porta,
   meu amigo
inda cedo foi ao caxigo.

Dígoche que ninguén debate
quen vén á miña porta e bate,
   meu amigo
inda antes veu ao poxigo.

Díxenche que a ninguén lle ten
quen bate á miña porta e vén,
   meu amigo
inda hoxe comeu pantrigo.

Dígoche que ninguén bufiña
quen vén bater na porta miña,
   meu amigo
inda agora lambeu no figo
.

XXIII

O cervo na ría da auga escapaba
i eu, coitadiña, choraba a porfía,
   meu amigo vai no mar
e non hai lume no lar.

O cervo na praia a auga fuxía
i eu, malpocada, doía e penaba,
   meu amigo vai no mar
e non hai lume no lar.

Ai eu, coitadiña, que tanto choraba,
no lonxe o arroaz brincaba na ría,
   meu amigo vai no mar
e non hai lume no lar.

Ai eu, malpocada, penaba e doía
no lonxe o arroaz na auga choutaba,
   meu amigo vai no mar
e non hai lume no lar.

Ai eu, coitadiña, que tanto penaba,
ai eu, malpocada, choraba a porfía,
   meu amigo vai no mar
e non hai fume no lar.

O cervo na praia a auga fuxía,
na ría o arroaz pra lonxe escapaba,
   meu amigo vai no mar
e non hei lume no lar
.

XXIV

Levantouse a fermosa,
ergueuse coa alborada
e foi lava-las coitas,
   alá no río, ai meu amigo,
fun coa alborada.

Erguérase a ben feita,
levantouse coa alba
e foi lava-las penas,
   alá no río, ai meu amigo,
fun coa alborada.

Levantouse a ben dada,
erguérase co abrente
e foi lava-las mágoas,
   alá no río, ai meu amigo,
fun coa alborada.

E foi lava-las coitas
e a auga llas levaba,
marcháballe coas mágoas,
   alá no río, ai meu amigo,
fun coa alborada.

E a auga llas levaba,
marcháballe coas penas
e xa nunca tornaban,
   alá no río, ai meu amigo,
fun coa alborada
.

XXV

O arao sobre o cavanco
fixo un debuxo branco,
   e meu amigo, u-lo?

O escacho no angarello
puxo un sinal vermello,
   e meu amigo, u-lo?

A melfa nun pelouro
deixou un fío mouro,
   ai meu amigo, u-lo?

XXVI

Ten a ribeira baixa un cheiro acerbo
onde antes augas claras bebía o cervo,
   o río vén doente,
ai meu amigo.

Corren nas abas verdes de xesta e toxo
frascas e reboutallos que meten noxo,
   o monte está doente,
ai meu amigo.

Lixos e porcalladas enchen a praia
e o arroaz polas ondas bagoa e laia,
   o mar está doente,
ai meu amigo.

Ti e mais eu, meu amigo, nus sobre a area,
somos outra merdiña que dá a marea,
   o mundo vai doente,
ai meu amigo
.


ēgm. 2012
Cantigas de Henriq d’A Arousa (1)